1- CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització de la web que Cehl Quatro, S.L. (En endavant, "Hotel Vilassar") posa a la seva disposició.

Cehl Quatro, SL, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Av. Carles III 15-21, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona, ​​amb NIF nombre B62948344, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 34855 , Foli 84, Full número B252245.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l'Hotel Vilassar en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. L'Hotel Vilassar es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptades en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links podrà trobar dins d'aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

  2. OBJECTE

 A través del web, Hotel Vilassar facilita als Usuaris informació dels serveis, característiques de l'Hotel i la possibilitat de fer reserves.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització de la web té serveis que necessiten el previ pagament d'una contraprestació

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l'usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis de recollida de dades. De la mateixa manera, s'haurà de mantenir la informació facilitada a l'Hotel Vilassar actualitzada. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'Hotel Vilassar o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

 L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l'Hotel Vilassar, o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L'Hotel Vilassar es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.

4.1. Realitzar reserves.

Per realitzar reserves es seleccionen les dates per fer la reserva a l'Hotel Vilassar, es selecciona el tipus d'habitació i altres serveis opcionals, s'introdueixen les dades personals per fer la reserva, i el tipus de pagament o targeta.

 4.2. Preus i condicions de pagament.

Els preus depenen del tipus d'habitació, l'ús o nombre de persones allotjades, i dels serveis o paquets contractes.

Es podrà realitzar el pagament del servei amb targeta de crèdit o de dèbit. El pagament es realitza a través de la passarel·la segura.

Si es cancel·la o modifica fins a 1 dia abans de la data d'arribada a l'Hotel no s'efectuaran càrrecs. Si es cancel·la o modifica fora de termini o en cas de no presentar-se, se li cobrarà la primera nit. Garantia de la targeta.

 4.5. Confirmació de l'acceptació.

Es confirma la recepció de l'acceptació per mitjà d'un justificant de recepció per correu electrònic.

 5- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de l'Hotel Vilassar o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la Web i / o als serveis atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de l'Hotel Vilassar o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

6.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

 L'usuari de la web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que l'Hotel Vilassar pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

7- LÍMIT DE RESPONSABILITAT

7.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del web.

L'Hotel Vilassar no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

Quan això sigui raonablement possible, l'Hotel Vilassar advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. L'Hotel Vilassar tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les que es prestin els serveis.

 7.2. Privadesa i seguretat en la utilització del web.

L'Hotel Vilassar no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

7.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

L'Hotel Vilassar no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, l'Hotel Vilassar, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l'operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

L'Hotel Vilassar no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els que l'Hotel Vilassar no té cap control. En aquests supòsits l'Hotel Vilassar no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o ofereixi.

7.4. Deure de col·laboració amb les autoritats competents.

 En cas que una autoritat judicial comuniqui a l'Hotel Vilassar o aquest tingui coneixement efectiu de l'existència d'una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni bens o drets d'un tercer susceptible d'indemnització, l'Hotel Vilassar col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d'haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l'accés a la mateixa.

7.5. Exclusió de responsabilitat.

L'HOTEL VILASSAR EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S directament o indirectament A FETS NO GARANTITS EN VIRTUT DE LES ANTERIORS CLÀUSULES 7.1, 7.2, 7.3, i 7.4.

 8- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, de CEHL QUATRO, SL, informa als usuaris de la website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Hotel Vilassar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis, subscripció a newsletter.

Responsable: Identitat: Cehl Quatro, S.L. - HOTEL VILASSAR - NIF: B62948344;

Dir. Postal: Avinguda Carles III, 15-21. CP: 08340 Vilassar de Mar, Barcelona; Telèfon: 93 754 12 40; Correu electrònic: info@hotelvilassar.com

"En nom de l'Hotel tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat, la gestió de la seva reserva, enviament d'informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Cehl Quatro, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris dirigint-se per escrit al responsable al correu electrònic info@hotelvilassar.com ".

L'Hotel Vilassar adverteix a l'Usuari de la utilització de cookies quan l'Usuari navega per la pàgina web . Política de cookies

Les dades que se sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de l'Hotel Vilassar.

L’usuari deurà d’emplenar els formularis amb les seves dades verdaderes, exactes, completes y actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L'Hotel Vilassar ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, l'Hotel Vilassar s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons el que estableix la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, l'Hotel Vilassar informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de l'Hotel Vilassar per a la prestació d'un servei a aquesta.

9- DURADA

 L'Hotel Vilassar podrà interrompre el servei del Web, no obstant, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, de Vilassar advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la web.

 10- JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 11- LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.